Adres:

ul. Uzdrowiskowa 1 / 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Wyślij wiadomość:

biuro@janosz.pl

 1. Wprowadzenie Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług firmy JANOSH SP. Z O.O.

 2. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest firma JANOSH SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Uzdrowiskowa 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój (śląskie), KRS 0000648511, REGON 365953970, NIP 6381818828.

 3. Zakres przetwarzania danych, cel i podstawa prawna Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

  • realizacji umów zawartych z Klientami,
  • odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy,
  • marketingu produktów i usług własnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz konieczność przetwarzania do realizacji umowy.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 3. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 4. Bezpieczeństwo i ochrona danych Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony ich przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 5. Zmiany w Polityce Prywatności Firma JANOSH SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy.

 6. Kontakt w sprawie danych osobowych Wszelkie pytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę JANOSH SP. Z O.O. prosimy kierować na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej firmy.